Arnhem Centrum

De Ontaarde Boom in Coehoornpark, Arnhem

In Arnhem gaat de ontaarde boom resoneren met de stad en wat daar speelt. Tegelijk ga ik hier terug naar de autobiografische basis van dit werk, mijn eigen ontworteling, nadat ik mijn vader verloor als 11 jarige jongen. Ontworteling en rouw hebben mij sindsdien mijn hele leven beziggehouden. In mijn zoektocht leerde ik dat ook immigranten (soms onbewust) met rouw te maken krijgen, doordat zij hun vaderland en alles dat daarbij hoort verloren. Een mens wordt gedefinieerd door zijn omgeving, bouwt zo een identiteit op. Immigratie kan het onmiddellijke verlies van het geborgen zijn in die identiteit betekenen. Andersom is het ook zo dat inwoners van vooral armere wijken ook hun omgeving radicaal zagen veranderen door die immigratie. Zij raakten de sociale omgeving kwijt, waarin zij geworteld waren. Dat doet pijn. Er is sprake van rouw. Het is tijd hier erkenning aan te geven, voor beide kanten van het verhaal. In Arnhem is een uitgebreid programma over ontworteling en immigratie gepland.