Vooruitblik: ontworteling door migratie

Er zijn mooie plannen gemaakt voor het ontaarde boom project in april 2019. In het centrum van Arnhem zal een nieuwe boom komen zodat deze weer helemaal kan aarden.

In samenwerking met verschillende cultuurproducenten zijn we tot een project gekomen waarmee we op verschillende manieren mensen betrekken rond het thema ontworteling door migratie. 

migrantenboot

Je staat er niet vaak bij stil wellicht, maar migranten hebben vaak een heel leven achtergelaten. Een sociaal leven: familie, vrienden en collega’s. Maar ook gewoonten en plekken hebben zij plots moeten loslaten.  De vertrouwde kleuren en geuren, de huizen, de straten, alles is anders. Aan de andere kant is hetzelfde het geval voor de traditionele bewoners van vooral volkswijken. De vertrouwde gezichten werden vervangen door vreemde, die vaak geen of weinig Nederlands spraken en andere gewoonten hadden. En het werden er steeds meer, op de hoek van de straat sprak men wel met elkaar, maar niet meer in het Nederlands.
Beiden groepen delen een zelfde lot. Zij raakten ontworteld door migratie.

Vaak wordt migratie beschouwd als een politieke kwestie, maar het gaat er om, welke pijn zit er achter de emotie, welk verlies? Hier willen we aandacht aan besteden. Een podium geven aan deze pijn, zodat men gezien wordt.

We willen dit doen door de verhalen van mensen naar boven en naar buiten te halen. Verhalen waar natuurlijk ook grappige en anderszins interessante anekdotes in verpakt zitten. Met film, tafelgesprekken en met beeldende vormen geven we plek aan de verhalen.

Op termijn willen we naar Arnhem ook andere steden aandoen met deze programmering.