All posts by admin

Eerste kunstwerk/ First Artwork

*english below.

P3210014

Het is even stil geweest op het blog, net als de bomen zelf zijn we even ondergronds gegaan. De testbomen zijn weer ingegraven eind vorig jaar, we zullen ze deze lente nauwgezet in de gaten houden. Het grote nieuws is echter dat we dit jaar een echt kunstwerk gaan maken waarin we het project opschalen! Het kunstwerk zal komen te staan op het terrein van de Van Hall/ Larenstein Hogeschool te Velp, onze samenwerkingspartner. Zij financieren de installatie samen met onze sponsors.
Op de foto is te zien, hoe de installatie er ongeveer uit moet komen te zien. Het geheel zal tussen de 12 en 14 m hoog worden, waarbij de wortel net boven menshoogte hangt. Het zal een indrukwekkend beeld zijn. Het geheel zal met behulp van de nieuwe sponsor -ingenieursbureau Muc-bv- worden doorberekend.

Hoewel we een budget hebben, zijn we nog op zoek naar sponsors voor de installatie, al dan niet in natura. We zoeken vooral nog hulp voor materialen: staal en beton. Heb je daar ideeën over laat het ons alsjeblieft weten! Stuur alsjeblieft een mail naar info <at>uprootedtree.com. Ook mensen die willen meedenken, die bijvoorbeeld iets van constructies weten of fundering, ik hoor het graag!

******************************************************************************

It has been quiet during winter, but now we are back, back big! For this year we are producing the first art installation!

With the help of engineering company Muc-bv we will calculate the new installation and hopefully create a 12 to 14 meters high installation, where the tree is floating above the earth!

We are still looking for sponsoring, posibly in materials. We are looking for concrete and metal parts specifically. Any ideas? Let us know info <at> uprootedtree.com!

Boom aan de Domtoren van Utrecht

(dutch text, english will follow)
Dom vanuit Griftpark
Dom vanuit Griftpark

We zien een boom hangen, hoog aan de Dom. Is de boom heilig? Is het een trofee, een gehangene? De boom is ont-aard, zijn wortels zijn naakt….

De Verlichting wordt vaak gezien als een breuk met de dominantie van het Christelijk-spirituele denken. Als we ver ‘uitzoomen’ op de tijdschaal, dan kunnen we echter waarnemen dat het kind in veel aspecten op zijn moeder lijkt. Zeker als we de twee vanuit een ‘heidens’ perspectief bekijken. We zien dat zowel Christelijk als verlicht denken uitgaat van ‘ergens naartoe gaan’, een soort ingebakken idealisme of omhoog kijken zou je het kunnen noemen. De idee dat we met zijn allen ergens naartoe moeten. Daarbij domineert een vergeestelijkt idee van het ideale, het heilige, waarbij het lichamelijke, het aardse er niet toe doet.

Het Christendom plaatste het heilige buiten de wereldse ruimte, letterlijk buiten de Aarde. Onder heidenen waren het nog rivieren, bergen en bomen die een heilige status verkregen. Vanaf de invoering van het Christendom kon men het heilige niet meer aanraken. Heiligheid werd iets abstract-geestelijks verbonden aan het instituut kerk. Niet iets dat in de wereld was en uit de wereld was voortgekomen.
De kerk liet heilige bomen omzagen toen het heidens gebied kerstende, men plaatste er vaak Mariabeeldjes op. Een mooie metafoor voor de omslag van een hele denkwijze. Een omslag die moeilijk te overschatten is denk ik.

Het is wonderlijk om een lijn te trekken tussen ‘iemand die in zijn hoofd zit’ in onze huidige hypermaatschappij en een proces van ont-aarding dat wellicht al 2000 jaar geleden is ingezet met de opkomst van het Christendom en diens devaluatie van het Aardse.

Uprooted Tree at Dutch Film Festival!

10710619_553244431442109_1109648444587535480_nThis year, we and many other artists were invited to show their work at the Dutch Film Festival in Utrecht in the newly opened music building TivoliVredenburg!

We had many, many visitors entering out inflated orange ‘blob’ and people we very enthusiastic about the project!

Rootsystem exposed at Museonder!

DSCN6274    This Monday we visited the ‘Museonder’ museum in Arnhem, next to the famous Kröller- Möller art museum. This museum focusses on everything happening underground.
P9220155As one can see in the picture, they hung a rootsystem under their roof. It supposedly was a world premier to expose an intact root system. We are talking 1992.  The director of the museum integrated the root into the architecture of the building.  This meant the roof was built after installing the root. The man organising the whole technical part, the excavation and the suspension, was Evert Arendsen, the now pensioned former head of the forest maintenance. Museonder is located in the biggest National Park in the Netherlands.

Evert shared with us the stories and technicalities, also he showed us his extensive documentation of the project. I made pictures of his pictures. As one can see, thay first dug a trench around the tree, then used 1800m3 of water to rinse of all the sand and earth. The trench slowly filled itself after which a machine took out the mud and they would continue.

Great to learn from this project!

P9220153P9220154

P9220156

Technical improvements installation

P8210110
Outdoor electronics…

P8210108Last week we made new improvements to the installation. We have gone somewhat high-tech! Since the trees depend on constant irrigation, we need to be absolutely sure the irrigation system works. So we added two features, the ‘computer’ now automatically sends an sms if eighter the sprinkler fails (using raindrop sensor) or the water tank is running empty.

Apart from that we are now logging (=measuring and writing to memory card) the temperature, humidity and amount of light. This information we can use to relate to for example growth rates of the tree. For example, one can expect to measure more growth if there is more sunny weather.

And to make it a real gadget, people can now put an App on their mobile to load all these data and see them on their smartphone.

All this was mostly the work of Bernard, our electronics and programming expert, thanks for that again Bernard. I think he needs a holiday after this….

Another fascinating documentary on animal like behaviour of plants

A dancing plant, a plant that starts to move as music is played! And it gets better at it after practicing.

The discovery that the tip of the roots seem to contain something that resembles the brain. Without it the plant becomes stupid like a chicken without a head. Enjoy this video about new ways of understanding plants.

What we learn in this video might really be interesting for our own investigation too. Maybe it tells us something about the root growth behaviour we cannot fully understand yet in the hanging tree?!

Renewal of the hanging tree installation

P7170047 P7170046Today we had a great day at university, changing the installationDSC_2560. We changed one part of the installation, making it pump water round, instead of loosing it into the ground. The water we use is anyway ground water. With the new installation, that is used for only part of the trees it is possible to add nutrients without loosing them into the ground.  Now we can compare the old and the new. For the new installation we had our in-house-pensionado Bernard build software and electronics. Everything worked it seemed! Thanks Bernard!
Also a little cliff hanger for next blog: we have seen some very, very strange things happen with the trees, pictures coming up soon…..

Model of the Tower and tree.

After having had P7040047made the lasercut model of the Eiffel Tower months ago, I finally hung a ‘tree’ under it. The tree is a Bonzai tree, that I had not been able to keep alive.  In reality we do use an alive tree of course and it will (start) wear leaves.

The model is more or less in proportion. The tree will be abou 20% smaller in reality.P7040050P7040030

The structure of the branches and roots will probably be different but still it helps to get a sense of the space.

Do new discoveries on rootsystem lead to post-darwinism?

Darwinism, survival of the fittest, nature as a  competition. This view on nature has strongly influenced  our thinking. Also our political thinking,especially  Fascists liked to use the view of a ruthless nature as an  argument for ruthless measurements.

Trees also take part in a competition, especially the  struggle for light. Above the ground such is very obvious.  What is interesting, there seems to be increasing evidence  that under the ground things work entirely different. Trees  help other trees, especially family, as we can view in the attached  documentary.
A paradigm shift? Maybe. And if so, potentially one that  might shift our ideas on how to organize society as well.

Another interesting aspect of this documentary is the  relatively novel discovery on how trees and plants  communicate. A forest in this way becomes more of a  networked ecosystem that is in constant communication  through chemical signals. Almost a super-organism with  different trees and plants as it’s different organs.

Trees coming of the ground

P5080063 P5080058Today Susan, Wessel and I (Daan) visited the University of Applied Sciences Van Hall Larenstein to talk and to see how things are advancing. And we were surprised by a number of hanging trees and ‘branches’ (I don’t know the exact word)! The trees were already hanging for a week and seem to be doing fine. The species is sycamore. A species often used in urban landscaping. Supposedly quite resilient too.

The water is being sprayed 24/7 by a pump that takes water out of the ground and that is where the water goes back almost right away. There is a possibilty to add nutrients to the water, but they were not really set for that yet.

It was great to meet so much enthousiasm from the people at Van Hall/ Larenstein! Also great to see things are actually moving now! Trees are actually hanging! A little sens of pride and accomplishment.